jDropDown下拉菜单
当前位置: 首页 公需科目频道 公需科目学习 重庆公需科目

重庆公需科目登录入口

2020-02-17 浏览次数:

重庆市公需科目继续教育登陆入口:                                              

http://rcpx.21tb.com/login/login.init.do                                           

根据需要选择不同的登陆入口。                                                           

账号:一般为身份证号码                                                                   

密码:一般为身份证后六位                                                                         


http://www.gongxukemu.com/wp-content/uploads/2019/02/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%85%AC%E9%9C%80%E7%A7%91%E7%9B%AE%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E5%B9%B3%E5%8F%B0-%E7%99%BB%E9%99%86%E5%85%A5%E5%8F%A3.png

http://www.gongxukemu.com/wp-content/uploads/2019/02/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%85%AC%E9%9C%80%E7%A7%91%E7%9B%AE%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E5%B9%B3%E5%8F%B0-%E7%99%BB%E9%99%86%E5%85%A5%E5%8F%A32.png


 • 0

  感动

 • 0

  路过

 • 0

  高兴

 • 0

  难过

 • 0

  搞笑

 • 0

  无聊

 • 0

  愤怒

 • 0

  同情

 • 上一条:没有了
 • 下一条:没有了

网友评论:

评论

评论。点击查看