jDropDown下拉菜单
当前位置:首页>出租车频道>指南专区>试题分析>正文

出租汽车如果车况良好,可由出租汽车企业向主管部门申请免去年检,直接领取年检合格证。( )

2015-03-07 浏览次数: 作者:运通在线

出租汽车如果车况良好,可由出租汽车企业向主管部门申请免去年检,直接领取年检合格证。(  )


  

                          错误本答案由运通在线提供) 

            

 

            按规定都要年检的,这环节省不了。

 • 0

  感动

 • 0

  路过

 • 0

  高兴

 • 0

  难过

 • 0

  搞笑

 • 0

  无聊

 • 0

  愤怒

 • 0

  同情

网友评论:

评论。点击查看

评论